CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Ceny za právní služby

Ceny za právní služby jsou regulovány

  1. vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), která určuje odměnu advokáta za právní služby jako smluvní odměnu ve výši dohodnuté s klientem, není-li této dohody, pak jako mimosmluvní odměnu stanovenou advokátním tarifem (tzn. v závislosti na druhu právní služby a výši hodnoty věci, které se právní služba týká), a náhrady, zejména hotových výdajů účelně vynaložených při poskytování právních služeb, a
  2. vyhláškou č. 484/2000 Sb., která stanovila výši paušální odměny pro účely stanovení náhrady nákladů za právní zastoupení v občanském soudním řízení (vyhláška o paušálních náhradách) a určovala výši paušální odměny v závislosti na druhu soudního řízení a výši hodnoty souzené věci (zrušena).

Výši odměny za právní služby sjednáváme s přihlédnutím zejména ke složitosti, časové náročnosti a k hodnotě věci, ve které má být právní služba poskytnuta. Právní služby poskytované přes internet nebo objednané touto cestou sjednáváme za tyto konkrétní ceny nebo předplacené paušály, finančně zvýhodňující větší rozsah potřebných právních služeb. Například:

V objednávce uveďte zvolenou službu, příp. typ paušálu (nejlépe s uvedením příslušného objednávkového číselného kódu PS, PPS) nebo poprobně popište to, co konkrétně potřebujete.

 

 

 

 

* Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích (formát A4) nebo přibližně 250 slovům.