CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Ceny

kód objednávky

za odpověď v rozsahu do 1 normostrany* textu na Váš dotazv jedné věci

500,00 Kč

PS 01

za odpověď  v rozsahu do 1 normostrany* textu na doplňující dotaz v jedné věci

300,00 Kč

PS 02

za právní posouzení listiny o rozsahu do 1 normostrany* textu

700,00 Kč

PS 03

za sepis listiny o rozsahu do 1 normostrany* textu

1.000,00 Kč

PS 04

za každou normostranu* textu právního rozboru, právního auditu

1.300,00 Kč

PS 05

konzultace v rozsahu do 40** minut v době od 13:00 do 16:00 hod.

800,00 Kč

PS 06

konzultace v rozsahu do 40** minut v době od 16:00 do 20:00 hod.

900,00 Kč

PS 07

konzultace v rozsahu do 40** minut ve dnech pracovního klidu v době od 13:00 do 16:00 hod.

1.000,00 Kč

PS 08

konzultace v rozsahu do 40** minut ve dnech pracovního klidu v době od 16:00 do 20:00 hod.

1.500,00 Kč

PS 09

** za každých dalších započatých 30 minut účtujeme 70% ceny objednané konzultace

kalkulaci ceny, příp. zálohy obdržíte po vyhodnocení objednávky

PS 10

poskytování právních služeb v řízení před soudem či jiným orgánem (v plné moci klienta)

PS 11

poskytování právních služeb v jiných věcech

PS 12

advokátská úschova peněz

PS 13

advokátská úschova listin

PS 14

ověření pravosti jednoho podpisu na jedné listině

30,00 Kč

PS 15
* Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích (formát A4) nebo přibližně 250 slovům.