CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Objednávka právních služeb

 1. Pro právní služby poskytované přes internet a právní služby objednané přes internet
  • Pečlivě vyplňte objednávkový formulář (veškeré údaje v něm uvedené slouží výhradně k poskytnutí právní služby).
  • Pokud svou objednávku zašlete e-mailem, uveďte všechny nezbytné údaje pro její vyřízení.
  • Bez vyplněných údajů označených ve formuláři * nebude možné objednávku předat k vyřízení, resp. bude nutné ji doplnit.
  • Stručně, výstižně a přesně popište, co konkrétně potřebujete, jaký záměr sledujete, jaké podklady (listiny, informace, odkazy apod.) k vyřízení věci přikládáte, popř. poskytnete dodatečně (e-mailem, faxem, poštou, apod.). Pamatujte, že čím obecnější bude Vaše zadání, tím obecnější bude i naše odpověď a řešení Vašeho problému.
  • V případě objednávky "Konzultace" k Vaší věci uveďte několik termínů, které Vám nejlépe vyhovují. Konzultaci Vám poskytneme v rozhovoru s Vámi cestou operátorů telekomunikačních sítí nebo při osobní schůzce na předem určeném místě.
  • Zvolte cenu objednané služby (kód PS), popř. zálohu na ni. Máte možnost si zvolit i některý ze zvýhodněných paušálů (kód PPS), jehož volbu budeme při kalkulaci ceny za poskytnutí právní služby plně respektovat.
  • Úplným a přesným vymezením objednané právní služby a úhradou příslušné částky ovlivníte rychlost vyřízení Vaší objednávky. Proto máte možnost již v objednávce uvést variabilní symbol, pod kterým uhradíte zvolenou cenu objednané služby, popř. zálohu na ni nebo zvýhodněný paušál.
 2. Potvrzení o doručení objednávky s číslem Vaší objednávky Vám zašleme obratem.
 3. Vyhodnocení a přijetí objednávky k vyřízení
  • Po vyhodnocení obsahu doručené objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení, potvrzení zvolené ceny objednané právní služby nebo kalkulaci ceny, která odpovídá skutečnému zadání. Číslo Vaší objednávky použijete jako variabilní symbol při úhradě ceny služby (identifikace platby), pokud jste si sami v objednávce nezvolili jiný variabilní symbol Vaší platby.
  • Pokud jste si vyžádali doručení faktury a poskytli jste úplné fakturační údaje, současně Vám v příloze zašleme vyúčtování služby.
  • Potvrzení o přijetí objednávky "Konzultace" k vyřízení bude navíc obsahovat dva termíny, které Vám budeme rezervovat po dobu 48 hodin. Pokud v této lhůtě nepotvrdíte žádný z těchto termínů, budou uvolněny pro další zájemce. Vámi potvrzený termín konzultace je závazný. Nebude-li z Vaší strany dodržen nebo ho zrušíte 24 (a méně) hodin před plánovaným začátkem, přísluší nám storno ve výši 50 % ceny objednané konzultace.
  • Bude-li to s ohledem na obsah konkrétní objednávky potřebné, budete vyzváni k doplnění informací nezbytných pro poskytnutí objednané právní služby, resp. dalších skutečností důležitých pro vyřízení Vaší konkrétní věci (např. způsob dodání nezbytných podkladů, odhad rozsahu právních služeb, způsob realizace, doručovací, platební či jiné podmínky apod.).
  • K vyřízení nepřijmeme objednávku jiných než poskytovaných právních služeb, dále pak objednávku neúplnou, nesrozumitelnou, resp. s vadami, které brání jejímu vyřízení.
 4. Úhrada právních služeb předem  
  • Cena právní služby poskytované přes internet, objednané předem přes internet nebo záloha na právní služby se hradí předem připsáním částky na účet č. 183558022/0300.
  • Neuhradíte-li cenu objednané právní služby do 7 (sedmi) pracovních dnů od odeslání „Potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení“, bude Vaše objednávka z databáze objednávek určených k poskytnutí právní služby vyřazena.
 5. Vyřízení objednávky
  • Objednanou právní službu obdržíte po uhrazení její ceny připsáním sjednané částky na účet č. 183558022/0300 a přiřazení této platby k Vaší objednávce. Věnujte proto zvýšenou pozornost správnému vyznačení variabilního symbolu Vaší platby.
  • Při splnění všech podmínek můžete vyřízení Vaší objednávky očekávat v těchto lhůtách.
 6. Komunikace a doručování 
  • Komunikovat a doručovat budeme převážně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), faxem, telefonicky. Přílohy elektronické pošty vkládejte ve formátu DOC, RTF, XLS, PDF, JPEG, AVI, MP3, v jiném formátu po předchozí dohodě.
  • Dokladem o odeslání „Potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení“ a o odeslání „Vyřízení objednávky“ (poskytnutí právní služby) je protokol o odeslání našeho e-mailu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Očekáváme proto, že vždy potvrdíte přijetí každé elektronické pošty, kterou Vám k vyřízení Vaší objednávky zašleme.
  • V odůvodněných případech vyřízení Vaší objednávky doručíme dohodnutým přepravcem nebo jiným vhodným způsobem.

  Souhlasíte-li s poskytnutím právní služby za těchto podmínek, kontaktujte nás na  reznickova-advokat@seznam.cz nebo můžete vyplněním formuláře specifikovat Váš požadavek a  pokračovat v objednávce