CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Poskytované právní služby

Právní služby poskytujeme na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (více na www.cak.cz), v mezích právního řádu platného na území České republiky v úředním českém jazyce, zejména v oblastech

občanského práva

obchodního práva

trestního práva