CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Právní služby k realizaci Vašich oprávněných zájmů

zejména v oborech práva:  občanského –  obchodního –  trestního

Příjem objednávek právních služeb

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc., advokátka, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 5204 (více na www.cak.cz). Právu se profesionálně věnuje od roku 1978, kdy absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, právní služby poskytuje od roku 1992.